Gwarancja Producenta

 • Wakeboardy: 1 rok od daty zakupu.
 • Wiązania: 1 rok od daty zakupu.
 • Drewniane Wakeskate'y: 90 dni od daty zakupu.
 • Pozostałe  Wakeskate'y: 1rok od daty zakupu.
 • Wake Surfboards: 1 rok od daty zakupu.
 • Liny/Uchwyty: 1 rok od daty zakupu.
 • Vesty:1 rok od daty zakupu.
 • Pokrowce/Torby:1 rok od daty zakupu.
  GWARANCJA PRODUCENTA NIE OBEJMUJE:
 • Jakichkolwiek uszkodzeń wynikajacych z użycia sliderów, kickerów, raili lub startu z plaży. NIE KORZYSTAJ ze sliderów, kikerów, raili i nie startuj z plaży na naszych deskach, jeżeli chcesz zachować gwarancję. Nie ma odstępstw od tej zasady.
 • Uszkodzeń mechanicznych.
 • Uszkodzeń wynikających z modyfikacji i / lub użycia wyposażenia innego niż produkty zalecane przez WAKESHOP.PL, takie jak wkręty, śruby, finy, wiązania lub inne.
 • Uszkodzeń deski na której używano wiązań i / lub finów innych producentów.
 • Produkty używane w celach komercyjnych jak wypożyczalnie, demo lub programy instruktażowe.
 • Użytkowania produktu w słonej wodzie.
 • Użytkowania z produktami innych firm.
 • Użytkowania produktu z wadą lub uszkodzeniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Pod żadnym pozorem spód deski wakeboardowej (dno) nie może być woskowany/malowany lub modyfikowany. Czyść wakeboard/wiązania/vest ciepłą wodą z mydłem i dokładnie spłucz.

PRZECHOWYWANIE
Kolory na desce/wiązaniach/vescie wyblakną jeżeli będą wystawiane na światło słoneczne. Utrata koloru NIE PODLEGA GWARANCJI. Aby chronić swój wakeboard/wiązania/vest przed słońcem, przechowuj go w pokrowcu.

KOSZTY ZWROTU TOWARU REKLAMACYJNEGO PONOSI KUPUJĄCY

Reklamacja

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o uzupełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy lub przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta lub importera, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy, który przekaże Towar wraz z reklamacją Klienta producentowi. Zaleca się aby Klient przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej skontaktował się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: sklep@wakeshop.pl i wskazał numer zamówienia oraz podał informacje dotyczące wady i okoliczności jej wystąpienia, niezwłocznie po jej wystąpieniu. W takiej sytuacji Sprzedawca udzieli Klientowi wszelkich informacji niezbędnych w przedmiocie dalszego postępowania. Zaleca się aby Klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu Towaru oraz skorzystał z formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy. Załączenie dowodu zakupu i uzupełnienie formularza przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.
  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.